1. Jet Aerator                                                  ดูรายละเอียดเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ          

   

                     
   
jetaerator1
jetaerator2
jetaerator3
           
   
jetaerator4
jetaerator5
jetaerator6
           
   
jetaerator7
               
                 
    2. Paddle Wheel Aerator                        • ดูรายละเอียดเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ            
                     
   
paddlewheel1
paddlewheel2
             
                 
    3. Storage Tank            
                     
   
storagetank1
storagetank
storagetank3
           
                 
    4. Surface Aerator                                                   • ดูรายละเอียดเครื่องเติมอากาศผิวน้ำ            
                     
   
surfaceaerator1

surfaceaerator2

             
                     
    5. ตู้ควบคุมมอเตอร์

รับสร้างและออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์สำหรับเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย และโรงงานอุตสาหกรรม

           
                     
    MotorController1 MotorController2 MotorController3            
   
MotorController4
MotorController5 MotorController6            

 

 

บริษัท สมิทธ์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด      โทรศัพท์ : 0-2452-5914-5    โทรสาร : 0-2452-5853